Vind ons op Facebook

Facebook Image

Leden Login

Wie is online

ExtraWatch Visitors Module

78.4%Netherlands Netherlands
14.8%United States United States
1.7%Germany Germany
1.7%Canada Canada
0.4%Ukraine Ukraine
0.4%United Kingdom United Kingdom
0.4%Belgium Belgium
0.2%The Former Yugoslav Republic Of Macedonia The Former Yugoslav Republic Of Macedonia
0.2%Denmark Denmark
0.2%United Arab Emirates United Arab Emirates

Vandaag: 1
Gisteren: 21
Deze Week: 32
Vorige Week: 100
Deze Maand: 467
Vorige Maand: 419
Totaal: 20027
Real time web analytics, Heat map tracking

Op deze pagina zal getracht worden een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de historie binnen De Vrijheid Barendrecht.

Om willekeurig iets te noemen:

  1. ontstaan en oprichting van de vereniging (1964),
  2. ontstaan en oprichting in 1970 van de KNSA,
  3. verschillende grootschalige verbouwingen 1964-2012,
  4. Nieuwbouw 2013,

1)
22 Oktober 1964 werd door een groep inwoners van Barendrecht de oprichtingsvergadering gehouden. De eerste kennismaking met de inwoners van Barendrecht vond plaats in uitgaven van 2 oktober 1964 in de lokale krant De Schakel. Een week later, 9 oktober 1964, verscheen dit bericht in De Schakel
In de eerste jaren werd er geschoten in een veiling loods van een van de leden t.w. dhr. J. A. van den Heuvel. Wanneer er geschoten moest worden, werden de veiling kisten en werktuigen aan de kant gezet en hiertussen door werden schietbaantjes gecreëerd. Al snel werd de behoefte aan een eigen clubgebouw duidelijk. In goed overleg met de gemeente Barendrecht werd een plekje gevonden op het destijds nieuwe sportpark Ziedewij. Medegebruikers van het sportpark waren in die jaren de korfbal Vitesse, voetbal vereniging BVV, scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland. De basis van het gebouw werd gevonden als een heus bouwpakket bij een depot van Rijkswaterstaat. Het gebouw was een houten directie keet die dienst had gedaan tijdens de aanleg van de A15. In vele stukken is deze loods naar Barendrecht gebracht waar de leden eigenhandig de loods hebben opgebouwd. Enkele foto's hiervan zijn hier te vinden.

2)
In de begin jaren van de schietsport in Barendrecht, 1964, heeft het bestuur destijds een zekere rol gespeeld bij het ontstaan van de KNSA ( Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). Wanneer een organisatie in het leven wordt opgericht is er geen startkapitaal aanwezig. In 1970 werd aan de leden ( de verenigingen ) van de KNSA een donatie gevraagd. Wanneer een donatie werd gedaan werd er een waarde certificaat aan 'Toonder' afgegeven. In de archieven van De Vrijheid zijn dergelijke waarde certificaten terug gevonden. Onduidelijk is hoeveel certificaten onze vereniging vereniging heeft ontvangen. Ieder geval zijn er 4 van deze certificaten uit de archieven naar boven gekomen. Klik hier.

3)
De laatste grote verbouwing vond plaats in de jaren 1988-1990. Door een handje vol leden werd het toen bestaande eigen clubgebouw met 80% vergroot. Na de verbouwing kunnen de leden beschikken over maar liefst 14 klein kaliber schietbanen. Afhankelijk van de discipline kan gekozen worden tussen 10 meter of 12 meter.

4)
Over het ontstaan van de komende nieuwbouw is elders ( hier ) op de homepage veel te lezen. In juli 2005 werd er op het secretariaat van de vereniging een brief van de gemeente Barendrecht ontvangen waarin werd meegedeeld dat zij de opdracht aan een onderzoek bureau hadden gegeven om geluidsmetingen te verrichten. Augustus 2005 was het dan zo ver. Met veel vertoon van de hiervoor benodigde instrumenten werd het clubgebouw onderworpen aan een geluidsonderzoek. Na enkele maanden kwam het al dan niet verlossende onderzoek rapport. Na bestudering bleek dat wij van de SV een zekere mate van geluidsoverlast veroorzaken die voor de toekomstige woningbouw rond het gebouw ontoelaatbaar is. Dit rapport was het startsein voor de gemeente om de SV op een andere plek in de gemeente Barendrecht onder te brengen. Zij, de gemeente Barendrecht, zouden hiervoor gaan zorgen. Vele maanden, jaren, vergaderingen en vele bouwplannen later bleek dat de gemeente Barendrecht maar geen gebouw voor de SV wist te realiseren. Keer op keer werden goede ( dure ) bouwplannen door de gemeente Barendrecht niet uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Barendrecht op 29 maart 2011, via een unaniem aangenomen amendement, bedongen dat de SV een bedrag van de gemeente Barendrecht krijgt waarmee zij zelfstandig een nieuwgebouw mee kan gaan bouwen. Opnieuw duurde het tot de zomer 2012 voordat de overeenkomsten tussen de gemeente Barendrecht en de SV konden worden ondertekend. Door de lange periode tussen 29 maart 2011 en 16 juli 2012 is opnieuw kostbare tijd verloren gegaan. De SV vraagt zich keer op keer af hoe het toch bestaat dat een gemeente niet instaat blijkt te zijn om, in onze ogen eenvoudige zaken op kort termijn af te handelen. Uiteindelijk is de SV pas in augustus 2012 daadwerkelijk kunnen starten met de realisatie van het nieuwe clubgebouw die gebouwd zal gaan worden tussen de A15 en de Dierensteinweg, ter hoogte van het sportpark de Bongerd.
Het toekomstige adres van de vereniging zal zijn 1ste Barendrechtseweg 61, 2991 XE  Barendrecht.

Een projekt van dergelijke omvang is voor een vereniging ondoenelijk om dit in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van bouwkundige Mathilde Wansdronk, Ekodomus  Rotterdam.1 De wensen van de vereniging werden door haar vakkundig omzet in een bouwplan. In dit plan kregen alle ruimtes die een schietsportvereniging minimaal nodig heeft vorm. Nadat de 'schoonheidscommissie' van BAR zich over het ontwerp haden gebogen moest er met passen en meten een nieuwe indeling worden uitgedacht. Na dat ook deze 'problemen' waren opgelost werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Na het verkrijgen van deze konden de plannen die op paier stonden worden omgezet naar daden. 16 oktober 2013 werd het met de aannemer de Roest het bouwcontract getekend. 15 november 2013 was het dan zover, na 99 maanden werd gestart met het slaan van de heipalen. De eerste paal werd door de heren Arie Molenaar, lid van het eerste uur en mede-oprichter van de vereniging, Jan van Hengel (sinds 1988 secretaris en stuwende kracht achter de realisatie nieuwbouw) onder grote belangstelling geslagen. Een bonte verzameling van foto's die toen en in de maanden die hierop volgden zijn HIER te vinden. Het casco van het gebouw is door aanminingsbedrijf SDO/de Roest  uit Heerjansdam neergezet. Na goed overleg met de aannemer konden de vrijwilligers in april 2014 in het nog niet gereedzijnde gebouw aan het werk. Op deze manier hoopt de bouwcommissie van de vereniging optimaal de gelegenheden te benutten om in de maaden die komen, het casco om te toveren tot een nieuw clubgebouw voor de vereniging. De reden om tijdens de bouw van het gebouw reeds te starten met eigenwerkzaamheid is dat de gemeente Barendrecht een 'deadline' heeft gesteld voor de sloop van het oude clubgebouw op het voormalige sportpark Ziedewij. Dit gebouw moest in oktober 2014 gesloopt zijn en de grond waar het gebouw 50 jaar op had gestaan aan de gemeente Barendrecht worden terug gegeven. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd op de eerste werk zaterdag in alle ruimtes, waar uiteindelijk de schietbanen gerealisserd worden, meer dan dertig steunbalken op lengte gemaakt, steunpunten aan de muren bevestigd en de balken geplaatst. Na de eerste dag konden allen die hierbij aanwezig waren terugkijken op een huzaren stukje werk wat er door gelegenheidsbouwvakkers was gedaan. Als klapper op de 'vuurpijl' werden de werkers op deze eerste dag verrast met een overheerlijke 'warme' lunch welke bereidt werd door een van de leden.