Zaterdag 25 oktober 2014, offiële opening van het clubgebouw gevolgd door een feestelijke receptie. De offiële openingshandeling, in het bijzijn van vele genodigden, werd door wethouder sport van de gemeente Barendrecht dhr. Lennart van der Linden Msc en voorzitter Henny de Widt verricht. Tijdens de hierop volgende zeer druk bezochte receptie werd door de verschillende sprekers stil gestaan bij het verleden, heden en toekomst van de schietsport in Barendrecht. Dat door de realisatie van het nieuwe gebouw met moderne schietbanen hierbij een positieve bijdrage zal leveren. Klik HIER voor de gemaakte foto's.

Dinsdag 02 September 2014 werd er een mijlpaal berijkt. Er kan gebruik wordengemaakt van het nieuwe clubgebouw. Het sanitair, kantine en schietbanen zijn zover gereed dat er verenigingsbijeenkomsten kunnen worden gehouden. Onderwijl wordt er hard gewerkt om voor het 50 jarig ( 22 oktober 2014 ) bestaan van de vereniging het gebouw voor 99% klaar te hebben. De vele positieve reacties van leden die gehoord werden bij het ingebruik nemen gaf een zeer positief signaal af naar de werkers. Dat zij in zo'n korte tijd van slechts enkele maanden ( april -  augustus ) zeer veel werk verzet hadden zodat het gebouw ingebruik genomen kon worden. Tijdens de eerste weken van verenigingsgebruik kwamen ( zoals te verwachten was ) een aantal zaken aan het licht die voor verbetering vatbaar zijn. Al deze aandachtspuntjes zullen in de komende maanden worden aangepakt, alleen op deze manier onstaat er een optimale situatie waar door de vereniging vele, vele jaren met plezier van het gebouw kan hebben. Eind september waren zoveel open staande 'klussen' afgerond dat er voorzichtig gestart kon worden met de voorbereidingen van de officiële opening en het 50 jarig bestaan.

Ook in Augustus 2014 is er door de harde kern, ondanks het zomerse weer en vakanties, heel, heel veel werk verzet. Omdat de oude onderkomen van de vereniging er niet meer is ( gesloopt ) is het noodzakelijk dat de verenigingsactiviteiten zonder al te veel onderbreking in het nieuwe gebouw doorgang kunnen vinden. Het streven is om in september 2014 het nieuwe gebouw ingebruik te nemen. Het streven is om het gebouw op alle 'fronten' bruikbaar te hebben, dat de afwerking in de weken/maanden die volgen worden afgerond.

De maand juli 2014 is ondanks het zomerse weer van temperaturen meer dan 25°C hard gewerkt. Zowel overdag als in de avonduren. Grote zichtbare en kleine niet direct zichtbare klussen zijn gedaan. Meer en meer krijgt het inwendige van het nieuwe clubgebouw vorm.  Dat dit vele werk onder hoog zomerse temperaturen, geheel door vrijwilligers vanuit de vereniging, wordt gedaan is bewonderingswaardig.

In de komende weken zal er door leden van De Vrijheid zeer veel werk verzet moeten worden om voor 1 september het  nieuwe verenigingsonderkomen te kunnen gebruiken. Van tijd tot tijd zullen nieuwe foto's over de voortgang worden geplaatst.

Zaterdag 19 juli werd er, ondanks de hoge zomerse temperatuur van meer dan 30°C, door een groep leden gewerkt. Petje af voor al die op deze super warme zomerse dag de weg naar de nieuwbouw wisten te vinden. Met elkaar is er op deze dag menig zweetdruppeltje, bij de een veel meer dan bij de ander, te zien geweest. Ondanks dit werden een aantal projecten voltooid.

Met weken vertaging is uiteindelijke de aannemer definitief vertrokken. 

12- 14 juni is door de aannemer, in de verschillende ruimten, een gietvloer aangebracht.

Zaterdag 14 juni kan er NIET in de nieuwbouw gewerkt worden!

In de week van 10 - 13 juni zal er in de entre een zogenoemde 'Gietvloer' worden aangebracht. Door de noodzakelijke droogtijd van deze vloer is het niet zeker of zaterdag 14 juni gewerkt kan worden.

Zaterdag 07 juni is er door een groep enthousiaste leden er flink op los geklust. Vele klusen groot en klein zijn tot een goed eind gebracht. Enkele hiervan kunnen van het "te doen" lijstje worden geschrapt. De aanwezige klussers werden rond het middag uur verrast door een van de overige niet klussende leden met een warme lunch. 

 

 

De laatste weken van april zijn door de aannemer gebruikt om allerlei werkzaamheden af te ronden. Er is een begin gemaakt met het plaatsen van de kozijnen voor de binnendeuren en ramen.

Zaterdag 12 april is er door een grote groep leden gestart met de afbouw van de binnenkant, met dank aan aannemer de Roest. Ondanks dat de daadwerkelijk bouw nog niet gedaan is heeftt de sv. toestemming gekregen om te starten met hun eigen werkzaamheden zoals het opbouwen van nieuwe schietbanen. Deze veel omvattende grote klus zal de komende weken zo niet maanden de hoogste prioriteit hebben.

Dinsdag 01 april, geen mop, is de cementvloer op alle schietbanen gestort. In de algemene ruimtes wordt gewerkt aan het elektra, het sanitair, tegenzetten enz.

 

 

 

 

APLUS Beveiliging uit Barendrecht heeft geheel belangeloos een beveiligings camerasysteem geïnstalleerd!

 MBSafety uit Barendrecht leverancier van de nieuwe kluisdeur.

Zaterdag 31 mei staat opnieuw een klusdag, vanaf 08.30 uur, op de agenda.
Ben je lid van de vereniging, kom dan helpen. Er is altijd wel een passende klus of klusje te vinden.

Zaterdag 17 & 24 mei hebben opnieuw een groep leden de handen uit de mouwen gestoken. Hierdoor verloopt de opbouw van de schietbanen zoals de kogelvangers op rolletjes. Dank zij het plaat- en laswerk van in het bijzonder 2 leden is er een kogelvanger gerealiseerd die gaat voldoende aan de eisen die men vandaag de dag aan een kogelvanger steld. Andere leden hebben zich ingespannen als timmerman of houtbewerker. Veel, heel veel hout in alle maten en soorten worden op de schietbaan op de een of andere manier toegepast. 

Vrijdag 16 mei heeft de oplevering plaats gevonden. Samen met de projectmanager mevr. Wansdronk en aannemer de Roest is een lange lijst met aandachtspunten en nog uit te voeren werkzaamheden opgesteld. In de komende weken zal deze list worden afgewerkt en hopelijk resulteren in een eind oplevering waar de verenging te vreden over kan zijn.

Zaterdag 3 mei is er door een grote groep leden verder gegaan met de afbouw aan de binnenkant.
Aan het einde van de dag werd de balans opgemaakt. Alle railsen voor het schijftransport hangen op hun plaats. Om dit te realiseren werd gebruik gemaakt van hoog standje techniek. Met behulp van een laserstraal werden alle ophangbeugels 'uitgelijnd' en de rails ( bij elkaar 240 meter lang ) hieraan vast gemaakt. Resultaat: strake en kaars rechte rails in de lengte van de verschillende schietbanen. Een tweede groep is in de weer geweest om een verlaagd plafond op te bouwen. Dit verlaagde plafond gaat er voor zorgen dat de noodzakelijke aanvoer van frisse lucht gewaarborgd is en blijft.

24-31 maart
In deze week is er gewerkt om de riool en hemelwater afvoeren in orde te maken. Het grondwerk en het leggen van de noodzakelijke pijpen, plaatsen van de perspompput hiervoor is gedaan. Ook de 'schoorsteen' is geplaatst. Hierin komen alle (ventilatie) kanalen inuit. Er een start gemaakt met het plaatsen van de gevelafwerking. Aan de binnenzijde is de laatste hand gelegd aan de dekvloer. aan de binnenzijde staat nog veel werk te wachten om onder handen genomen te worden zoals het stucwerk op wanden. 

17-21 maart
20 maart is het hoogste punt van de nieuwbouw een feit. De schoorsteen is geplaatst.
Een kleine domper is dat de geplande oplevering van het gebouw enige tijd later zal zijn dan dat dit gepland was. Reden hiervan is de toch wel lange droogtijd van de dekvloer die over de betonnenvloer moet worden aangebracht. Hoe lang deze vertraging zal zijn is op het moment van schrijven niet duidelijk. 

10-14 maart
Aan de buitenzijde van het gebouw lijkt het of de werkzaamheden stil liggen. Niets is minder waar. In het gebouw wordt hard gewerkt aan en in de verschillende ruimtes. Zo is er een start gemaakt met het leggen van de dikke isolatieplaten ten bate voor de vloerverwarming. De elektrische installatie krijgt meer en meer vorm.

03-07 maart
Aan de buitenzijde van het gebouw is de dakrand afgewerkt. In het gebouw wordt hard gewerkt om het inwendige meer en meer de definitieve vorm te geven. Plafond en wanden worden met dikke blokken isolatiemateriaal bekleed.