Na het vele werk om het nieuwe clubgebouw voor gebruik geschikt te maken staat de vereniging op de vooravond van een nieuw project.

Namelijk het ombouwen van alle verlichting op de schietbanen naar LED verlichting.

In de afgelopen maanden is er uitvoerig getest en ervaring op gedaan met deze energiezuinige verlichting.
De firma LED Lightning BV uit Barendrecht heeft voor de adviezen en technische ondersteuning gezorgd.
Mede hierdoor is het besluit genomen om op alle schietbanen de verlichting en schijfverlichting te vervangen door LED.

Dankzij deze investering in LED verlichting draagt de schietsport in Barendrecht hun steentje bij aan energie besparende maatregelen.

Met directe ingang is het adres

Dierensteinweg 7
2991 XJ   Barendrecht

(Hiermee is het 'oude' adres (1ste Barendrechtseweg) komen te vervallen.)

Aan de oproep om te komen helpen tijdens het uitvoeren van onderhoud werkzaamheden is goed gehoor gegeven.
Dank zij een grote groep werkers konden grote en kleinere klussen worden uitgevoerd en van het "Te Doen" lijstje worden geschrapt.
Zo zijn er vele kilogrammen Lood uit de kogelvangers gezeefd, op grote hoogte werd gewerkt aan het verbeteren van de luchtcirculatie, een gedeelte van de verlichtingsarmaturen werd omgebouwd naar LED verlichting om maar iets te noemen.
Alle werkers: BEDANKT
Foto's zijn HIER te bekijken

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 3 januari 2017 werd door voorzitter Henny de Widt, het lid Aad Klijn in het zonnetje gezet door hem te huldigen en te benoemen tot erelid van de vereniging.

50 jaar lid zijn van een en de zelfde vereniging is niet niets. Zeker wanneer je weet dat Aad vanaf dag 1 van zijn lidmaatschap zich 100% heeft ingezet voor het wel en wee van de vereniging en niet te vergeten haar leden.

Zo heeft Aad in de periode 1966-1976 samen met Arie Molenaar zich ingezet als jeugdleider voor de jeugdvereniging welke in die jaren zeer actief was. Iedere zaterdagmiddag waren zij in het clubgebouw op het toenmalige sportpark Ziedewij erbij. Destijds opereerde de jeugdafdeling, naast de senioren, volledig zelfstandig. Zo had het een eigen bestuur waarin leden van de jeugdafdeling zitting hadden, hun eigen wedstrijden organiseerden en meededen aan externe wedstrijden. Om bij deze wedstrijden te komen was o.a. Aad een van de chauffeurs die met een groepje leden op pad gingen.
In al de 50 jaar was en is Aad iemand die zich met volle overgave inzet voor de vereniging. Dit blijkt uit het gegeven dat hij decennia lang meerdere bestuursfuncties heeft bekleed en nog steeds bekleed. 

Vele, vele uurtjes was en is hij te vinden bij of in het clubgebouw om o.a. (de noodzakelijk) klusjes en onderhoud uit te voeren. Een van zijn vele hoogte punten was toch wel de realisatie van het nieuwe clubgebouw aan de Dierensteinweg 7. In de vele jaren van voorbereiding voor afgaand aan het daadwerkelijke bouwen en niet te vergeten de bouwperiode en vooral het in eigenbeheer afbouwen/afwerking van het nieuwe clubgebouw was niets te veel voor hem. Mede dankzij zijn tomeloze inzet is de nieuwbouw uitgegroeid tot een groot succes. Dit mag blijken uit de zeer vele positieve reacties die na de realistatie gehoord zijn.

Het bestuur en leden van ssv De Vrijheid hoopt dan ook dat Aad nog vele jaren mag genieten van zijn verenigingsleven bij
ssv De Vrijheid. Aad bedankt.

Foto's bekijken? Hier Klikken!

Woensdag 28 september was de VRR te gast in het clubgebouw. Op deze dag werd door de VRR een groot schalige rampenoefening gehouden.

In alle vroegte arriveerden de eerste deelnemende hulpdiensten met hun voertuigen op de parkeerplaats voor het clubgebouw. Nadat de oefenleiding het clubgebouw had omgetoverd tot commandocentrum kon het startsein gegeven worden voor de oefening. Tijdens deze oefening werd een ongeval met een passagierstrein nagebootst. Dat het houden van een dergelijke oefening niet voor niets is bleek wel uit het feit dat, ondanks de hoogwaardige techniek, telecommunicatie niet altijd en overal bleek te werken. Aan het eind van de oefendag kon er door de oefenleiding terug gekeken worden op een goed verlopen oefening met, zoals dit vooraf te verwachten was, de nodige aandacht en verbeter punten.  

Subcategorieën